مدیریت محصول

 1. سری ترفند‌های موفقیت در مدیریت محصول؛ درک انگیزش‌های بیرونی و درونی
 2. 2019-Jul-18
 3. مهمترین ویژگی‌های یک مدیر محصول موفق از دید مدیران برجسته این حوزه
 4. 2019-Jul-14
 5. نرخ مشارکت کاربر یا User Engagement چیست؟
 6. 2019-Jul-10
 7. سری ترفندهای موفقیت در مدیریت محصول؛ چشم‌انداز محصول
 8. 2019-Jul-08
 9. متریک‌های چارچوب دزدان دریایی در ارزیابی محصول
 10. 2019-Jul-04
 11. چطور با شنیدن صدای مشتریان، مدیر محصول بهتری باشیم؟
 12. 2019-Jun-27
 13. مزایای اجرای درست اجایل برای استارتاپ‌ها، تیم‌ها، کسب‌وکارها و همه
 14. 2018-Dec-03
 15. مقایسه روش‌های اجایل و سنتی در توسعه یک محصول
 16. 2018-Nov-28
 17. ارزیابی فرهنگ سازمانی و نقش یک مدیرمحصول در این فرهنگ‌سازی
 18. 2018-Nov-04
 19. روبیکا، فعالیت برنامه‌ریزی شده یا موفقیت به‌دور از حواشی
 20. 2018-Sep-01
 21. تله‌ی شناختی محصول؛ یا شما رامبد نیستید، بیزینس شما هم خندوانه نیست
 22. 2018-Aug-08
 23. بیست توانایی تا رسیدن به یک مدیرمحصول بیست
 24. 2018-Apr-16
 25. مدیریت محصول چیست یا کی باید چی‌کار کنه؟
 26. 2018-Apr-15
 27. یک مدیر محصول خوب هستید، یا یک مدیر محصول بد؟
 28. 2018-Apr-11
 29. کارهایی که پیش از لانچ کردن یک محصول باید انجام دهید
 30. 2018-Feb-03